Algemene Voorwaarden Generator

In Nederland is het belangrijk dat u als website eigenaar aan de regels van de Nederlandse wet voldoet. Doet u dit niet, dan kunnen uw bedrijf of klanten in de problemen komen. Daarom is het verstandig om algemene voorwaarden op te stellen, zodat u en uw klanten weten waar ze aan toe zijn. Het opstellen van algemene voorwaarden kan lastig zijn als u hier geen ervaring mee heeft. Met de algemene voorwaarden generator willen wij het makkelijker maken voor u.

Aan de hand van de algemene voorwaarden generator kunt u via algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl gratis uw eigen algemene voorwaarden opstellen. Dit doe u door uw bedrijfsnaam en website in te vullen bij stap 1. Als u dit gedaan heeft, kunt u bij stap 2 uw eigen gepersonaliseerde algemene voorwaarden downloaden en uitprinten. Deze algemene voorwaarden kunt u op uw eigen website plaatsen of naar de bezoeker (klant) toesturen. Het gebruik van onze algemene voorwaarden generator is eenvoudig en bovendien gratis.

Bent u ook op zoek naar een privacy policy, kijk dan eens op privacypolicygenerator.nl.

Aan de correctheid van het gegeneerde document op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het gebruik is dan ook op eigen risico.

Laatste Berichten

Neem vooral een kijkje bij deze websites

Online gokken

Algemene Voorwaarden voor {{generator.field_website}}

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van {{generator.field_website}} , zoals deze beschikbaar is gesteld door {{generator.field_company}} . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van {{generator.field_company}} is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij {{generator.field_company}}.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met {{generator.field_company}} te mogen claimen of te veronderstellen.

{{generator.field_company}} streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op {{generator.field_website}} onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. {{generator.field_company}} aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van {{generator.field_website}} op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.